Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Intrastat

Intrastat jest systemem gromadzenia informacji statystycznych dotyczących obrotu handlowego miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dotyczy to wysyłki i przewozów towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Więcej

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Pracodawca, który zatrudnia pracownika młodocianego celem nauki zawodu, płaci mu wynagrodzenie i odprowadza składki ZUS. Może on ubiegać się o zwrot tego rodzaju wydatków. Pracodawca w tym celu powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację we właściwym z uwagi na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Więcej

Leasing czy raty?

Na rynku finansowym dostępnych jest obecnie mnóstwo form finansowania, które można dopasować praktycznie dla każdego rodzaju inwestycji. Leasing powoli zaczyna wypierać kredyt. Jednak odpowiedź na pytanie, które ze źródeł finansowania korzystniej jest wybrać, nie jest taka jednoznaczna. Na wybór wpływa wiele czynników, między innymi wielkość przedsiębiorstwa, cel inwestycji, branża, koszty…oraz wiele innych. Więcej

Aport

            Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na wnoszenie do spółki wkładów w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej – właśnie aportu. Aportem, jest taki wkład, który jest „niepieniężny”, czyli nie ma postaci określonych znaków pieniężnych, czy postaci bezgotówkowej pieniądza bankowego. Fakt wniesienia aportu do spółki ma mieć odzwierciedlenie we wniosku wnoszonym do sądu rejestrowego i w stosownym sprawozdaniu, które powinno być sporządzone przez założycieli. Więcej

Dofinansowania unijne

Dofinansowania unijne mogą stanowić dla przedsiębiorstw duże znaczenie, nie tylko dla tych powstających, ale również dla tych istniejących. Wielokrotnie otrzymanie dotacji pozwala firmie przetrwać na rynku – decyduje o jej być – albo nie być. Natomiast dla firm dopiero powstających, dotacja unijna może być zastrzykiem gotówki na start i przesądzać o realizacji pomysłów. Więcej

Dofinansowanie spółki z o.o. przez wspólników

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu spółki powinno zostać poprzedzone dokładną analizą skutków podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzje o dokapitalizowaniu firmy kierują się różnymi celami: czy to na przykład uniknięciem upadłości, czy realizacją strategii rozwoju, jednak zestaw środków, które mogą wspomóc przedsiębiorstwo jest wspólny dla wszystkich. Więcej

Dochody z zagranicy

Kwestia opodatkowania dochodów pochodzących z pracy najemnej, która wykonywana była za granicą uregulowana została w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najogólniej rzecz ujmując, tego rodzaju dochody opodatkowane są w państwie, w którym mieszka podatnik. Istnieje kilka wyjątków dotyczących osób mieszkających w jednym państwie i zarabiających w drugim – czasem podatek trzeba zapłacić i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. Więcej