Automatyczny zapis do PPK od 1 marca 2023 roku

Automatyczny zapis do PPK od 1 marca 2023 roku

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, są elementem III filaru emerytalnego w Polsce i pozwalają na oszczędzanie na przyszłe świadczenie. Dokonywanie wpłat do PPK jest dobrowolne, a pracownik w każdej chwili może z nich zrezygnować lub w ogóle nie zapisywać się do nich. Jednak w 2023 roku nastąpi tak zwany autozapis do PPK. Na czym będzie polegać?

Autozapis w 2023 roku

Zgodnie z ustalonymi w przepisach zasadami funkcjonowania w Polsce PPK, obowiązuje w związku z takim programem oszczędzania na przyszłą emeryturę tzw. autozapis. Oznacza to, że osoby w wieku od 18 do 55 lat, aktywne zawodowo, pracujące na etacie, będą zapisane do PPK automatycznie, o ile nie złożyły wcześniej deklaracji o rezygnacji.

Co więcej, co 4 lata, czyli akurat w 2023 roku, zaś następnie w 2027 roku, pracodawca zobowiązany jest do ponownego autozapisu swoich podwładnych do PPK. Nie musi przy tym uzyskiwać żadnej zgody od zatrudnionego. W roku bieżącym będzie miał miejsce pierwszy z wielu ponownych autozapisów do programu PPK.

Kto musi liczyć się z automatycznym zapisem do PPK?

Pracodawcy muszą, a zatrudnieni powinni wiedzieć, że ponowny autozapis do PPK dotyczy osób, które złożyły wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo już w trakcie trwania programu zdecydowały się z niego wypisać.

Autozapis z kolei nie będzie realizowany w stosunku do osób, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55. rok życia.

Ważne terminy związane z autozapisem do PPK

Pracodawca sam lub za pośrednictwem księgowości musi w terminie do 28 lutego 2023 roku poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do takich planów. Zbiega się to w czasie z ostatnim dniem, w którym obowiązuje złożona uprzednio przez pracownika rezygnacja z PPK.

Termin ten musi być zachowany z tego powodu, że już w marcu 2023 roku zostaną naliczone i pobrane od wynagrodzeń pracowników pierwsze wpłaty do PPK. Pracodawca będzie musiał je prawidłowo oszacować, a następnie pobrać i przekazać do instytucji finansowej zarządzającej jego PPK dla pracowników w terminie pomiędzy 1 a 17 kwietnia 2023 roku.

Problematyczne dla księgowych może być to, że pracownik w tym czasie na ręce pracodawcy może złożyć rezygnację z oszczędzania w programie, przez co będą oni musieli dokonać korekty naliczonych składek, a składka przeznaczona pierwotnie na PPK od pensji pracownika zostanie mu zwrócona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *