Kategoria: Działalność gospodarcza

Dofinansowania unijne

Dofinansowania unijne mogą stanowić dla przedsiębiorstw duże znaczenie, nie tylko dla tych powstających, ale również dla tych istniejących. Wielokrotnie otrzymanie dotacji pozwala firmie przetrwać na rynku – decyduje o jej być – albo nie być. Natomiast dla firm dopiero powstających, dotacja unijna może być zastrzykiem gotówki na start i przesądzać o realizacji pomysłów. Więcej

Dofinansowanie spółki z o.o. przez wspólników

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu spółki powinno zostać poprzedzone dokładną analizą skutków podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzje o dokapitalizowaniu firmy kierują się różnymi celami: czy to na przykład uniknięciem upadłości, czy realizacją strategii rozwoju, jednak zestaw środków, które mogą wspomóc przedsiębiorstwo jest wspólny dla wszystkich. Więcej

Rejestracja do vat

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ciąży na nich obowiązek złożenia stosownej deklaracji – zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatek od towarów i usług. Rejestracja jest dosyć istotna, gdyż umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Więcej

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma za zadanie ochraniać roszczenia pracowników, gdyby nie mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Na dochody funduszu składają się składki pracodawców opłacane za osoby, które zatrudniają. Istnieją sytuację, gdzie pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: w przypadku, gdy pracownik ukończył odpowiedni wiek lub gdy pracownik powrócił z urlopu rodzicielskiego. Więcej

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest fakturą służącą do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Na fakturach nie można dokonywać żadnych poprawek, skreśleń, itp. Dlatego dokumentem „naprawiającym” błędy, jest właśnie faktura korygująca. Wystawiane są one w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje nabywca, natomiast kopia przeznaczona jest dla sprzedawcy. Więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

Zarówno, wewnątrzwspólnotową dostawę, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to przeniesienie prawa do dysponowania towarem jako właściciel, gdzie towar jest transportowany lub wysyłany za pośrednictwem sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz pomiędzy krajami państw członkowskich w wykonaniu czynności opodatkowanych. Ważnym jest, aby kraj wysyłki różnił się od kraju dostawy. Więcej

Odwrotne obciążenie

W październiku 2013 roku miała miejsce nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w związku z którą poszerzono listę produktów objętych, tak zwanym odwrotnym obciążeniem. W praktyce podatnicy mają wiele trudności z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od tych produktów. Główna, obowiązująca zasada w transakcjach sprzedaży objętych odwrotnym obciążeniem jest taka, że to nabywca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT. Więcej