Kategoria: Kadry i płace

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma za zadanie ochraniać roszczenia pracowników, gdyby nie mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Na dochody funduszu składają się składki pracodawców opłacane za osoby, które zatrudniają. Istnieją sytuację, gdzie pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: w przypadku, gdy pracownik ukończył odpowiedni wiek lub gdy pracownik powrócił z urlopu rodzicielskiego. Więcej

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Kwestia dokumentowania otrzymanych zaliczek, została omówiona w ustawie o VAT. W przypadku ustalania podstawy opodatkowania otrzymanej zaliczki, obowiązują przepisy art. 29 a ust 1 ww. ustawy. Zatem, podstawą opodatkowania jest wszystko, to co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, osoby, na której rzecz świadczona jest usługa lub osoby trzeciej, wlicza się również tutaj otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika. Więcej

Urlop Macierzyński

Kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę i urodziła dziecko, ma możliwość skorzystania nie tylko z urlopu podstawowego macierzyńskiego, ale również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Wszystkie z nich są odpłatne i na dodatek kobieta może w pewien sposób zdecydować o wysokości zasiłku, który będzie otrzymywać. Później, kobieta może również skorzystać z urlopu wychowawczego, choć ten jest jednak bezpłatny. Wiadomo, że istnieją różne umowy o pracę. W przypadku kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, sytuacja jest jasna – będzie miała prawo i do urlopu macierzyńskiego i do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Trochę inna sytuacja jest w przypadku kobiet, które urodziły dzieci, a pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Więcej