Kategoria: Kadry i płace

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych

Przepisy regulujące obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych reguluje treść Kodeksu Pracy. Po pierwsze pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnych, odpowiednich posiłków i napojów, wówczas gdy jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Więcej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie rodzicielskim – od wynagrodzeń należnych, czy wypłaconych w okresie tego uprawnienia?

Jeżeli pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego czy też wychowawczego, to pracodawca, u którego dana osoba jest zatrudniona przez okres 36 miesięcy rozpoczynając od pierwszego miesiąca po powrocie z danego urlopu nie opłacają składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Więcej

RENTA RODZINNA

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia, który stanowi pomoc finansową dla rodziny, która straciła swojego żywiciela. Co najważniejsze, błędne jest powszechne pojęcie, że należy się tylko i wyłącznie dzieciom po stracie rodzica…Komu należy się renta rodzinna i jakie warunki muszą zostać spełnione? Więcej

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Pracodawca, który zatrudnia pracownika młodocianego celem nauki zawodu, płaci mu wynagrodzenie i odprowadza składki ZUS. Może on ubiegać się o zwrot tego rodzaju wydatków. Pracodawca w tym celu powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację we właściwym z uwagi na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Więcej