Czy i kiedy warto być VAT-owcem?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej niektórzy przedsiębiorcy mogą, a niektórzy wręcz mają obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy VAT, tj. podatku od towarów i usług. Dobrowolna rejestracja do VAT-u może przynieść wiele korzyści, choć tylko w określonych sytuacjach. Sprawdźmy zatem, kiedy warto zostać VAT-owcem, pomimo posiadanej możliwości skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kiedy warto zostać VAT-owcem?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty lub świadczy usługi tylko klientom również będącym firmami, które są VAT-owcami, opłaca się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Wszystko dlatego, że istnieje możliwość rozliczenia się z podatku VAT naliczonego.

To dobry pomysł, gdy przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzonej przez siebie działalności, kupując produkty lub usługi od innych firm, wystawiających na nie faktury z wyszczególnionym podatkiem VAT. Dzięki posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT prowadzący firmę będzie mógł odliczyć sobie cały VAT i go odzyskać przy okazji kolejnej deklaracji.

Jeśli przedsiębiorca przypuszcza i z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, że w swojej działalności będzie mieć wysokie obroty, z czasem nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Wówczas rejestracja do podatku VAT pozwoli mu na odliczanie podatku z faktur kosztowych.

O korzyściach z bycia VAT-owcem decyduje też przedmiot wykonywanej działalności i przypisana stawka podatku VAT. Jeśli będzie ona niższa niż 23 proc., zawsze opłaca się być VAT-owcem, ponieważ przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikający z faktur zakupowych.

Kiedy bycie VAT-owcem się nie opłaca?

W przypadku, gdy przedsiębiorca sprzedaje towary lub świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, czyli niebędących VAT-owcami czy firm, które nie mają takiego statusu, to niemożliwe będzie odliczanie dla nich podatku VAT. Ponadto nie-VAT-owcy nie mają konieczności ponoszenia opłat rejestracyjnych do VAT i prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Nie muszą składać co miesiąc jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku VAT oraz wpłacać na konto urzędu skarbowego wyliczonego VAT-u. Muszą jedynie prowadzić tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży w celu ustalenia ewentualnego przekroczenia limitu.