Czym jest VAT-OSS?

Sprzedaż przez internet w skali międzynarodowej wiąże się z koniecznością skomplikowanych dotychczas rozliczeń podatkowych, m.in. w zakresie podatku VAT. Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z wprowadzaniem unijnego pakietu VAT dla e-commerce oraz VAT-OSS. Czym on jest?

Pojęcie VAT-OSS

Dotychczas w rozliczeniach dokonywanych przez sprzedawców internetowych funkcjonowała procedura rozliczania sprzedaży za pomocą VAT-MOSS. Wprowadzane od 1 lipca bieżącego roku VAT-OSS to nic innego, jak jej rozszerzenie.

Skrót VAT-OSS wziął się od zwrotu „one stop shop”. Polega na tym, że dostawa w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość będzie opodatkowana VAT tylko w jednym kraju – w miejscu siedziby przedsiębiorcy lub w państwie nabywcy. Wprowadzany jest jeden ogólnounijny próg w wysokości 10 000 euro netto lub jego równowartości – w Polsce będzie to kwota 42 000 zł. Jeśli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów na odległość dla osób fizycznych w granicach Unii Europejskiej, będzie mógł podlegać VAT w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. Automatycznie będzie on stosować krajowe zasady rozliczania VAT z tym związane.

Jeśli jednak sprzedaż na rzecz klientów prywatnych przekroczy wartościowo 10 000 euro, wówczas przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim kupującego. Będzie mógł zarejestrować się do VAT-OSS na terenie tzw. państwa identyfikacji, czyli tego, w którym ma zarejestrowaną działalność.

Korzyści z zarejestrowania się do celów VAT-OSS

Jeśli przedsiębiorca prowadzący sprzedaż swoich produktów na odległość, w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zarejestruje się do VAT-OSS na terenie państwa identyfikacji, będzie mógł składać kwartalnie jedną deklarację VAT. Opłacać będzie należny podatek w innych państwach członkowskich, ale za pośrednictwem wspominanego państwa identyfikacji.

Jakiej sprzedaży dotyczy VAT-OSS?

Dla uściślenia należy powiedzieć, że VAT-OSS jest przeznaczony dla firm, które mają siedzibę w Unii Europejskiej, dokonujących sprzedaży towarów na odległość do krajów unijnych lub transgranicznych dostaw usług na rzecz osób fizycznych, na terytorium innego państwa unijnego, niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę.

Kolejną grupą przedsiębiorców, których dotyczy VAT-OSS są firmy, które nie mają siedziby na terenie krajów unijnych i dokonują sprzedaży towarów na odległość nabywcom prywatnym z UE. Z VAT OSS korzystać mogą operatorzy elektronicznych interfejsów, np. serwisów internetowych, ułatwiających dostawę towarów, którzy sprzedają takie towary na odległość w UE lub dokonują niektórych krajowych dostaw.