Ile wyniesie kwota odpisu na ZFŚS w 2022 roku?

W 2022 roku zmieni się wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jakie zmiany zajdą w tym zakresie i z czego właściwie one wynikają?

Podstawa prawna zmian

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy z 27 sierpnia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w której zmienia podstawę naliczania wysokości odpisów na ZFŚS.

Warto przy tym pokreślić, że zasadniczo ZFŚS tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, który naliczany jest w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym zakładzie pracy. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą utworzyć pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Ile wyniesie odpis podstawowy?

W 2022 roku wysokość odpisów na ZFŚS będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku. Dlatego podstawą odpisu na ZFŚS w 2022 roku będzie 4 434,58 zł, a odpis dokonywany jest według stawki 37,5 proc. podstawy. W przyszłym roku odpis podstawowy na jednego pracownika, który będzie zatrudniony w normalnych warunkach pracy, wzrośnie więc z kwoty 1550,26 zł do 1662,97 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Rząd proponuje przy tym, by w 2022 roku odpis na ZFŚS dla nauczycieli był dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 roku. Podstawą ma być więc kwota 3045,21 zł. W 2021 roku odpis dokonywany jest w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2018 roku, a więc od 2 752,92 zł. Karta nauczyciela zakłada, że odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 proc. kwoty bazowej, dlatego w 2022 roku byłoby to 3 349,73 zł.