Kiedy można posłużyć się notą korygującą, a kiedy trzeba wystawić fakturę korygującą?

Błędy na fakturze mogą zdarzyć i być wynikiem albo pomyłki, niewiedzy czy
lekkomyślności wystawiającego. Takie sytuacje się zdarzają, a dla zachowania poprawności
zapisów księgowych należy zadbać, by każdy błąd został skorygowany. Służy do tego faktura
korygująca czy nota korygująca. Kiedy znajdują one zastosowanie?
Różnice pomiędzy fakturą a notą korygującą
Zarówno faktura, jak i nota korygująca umożliwiają poprawienie pewnych błędów na
uprzednio wystawionym dokumencie. Istnieje jednak podstawowa różnica pomiędzy nimi
wynikająca z tego, jaki podmiot uprawniony jest do wystawienia konkretnego rodzaju
korekty.
Fakturę korygującą ma prawo wystawić wyłącznie sprzedający produkty lub usługi, z kolei
notę korygującą w określonych okolicznościach – nabywca faktury z błędem.
Kiedy zastosowanie znajduje faktura korygująca?
Faktura korygująca wystawiana jest wtedy, gdy faktura pierwotna zawiera błędy w danych
formalnych, jeśli dotyczą one elementów opisowych, jak jej numer, data wystawienia, adres
nabywcy i tym podobne. Bardzo często stosowana jest ona w przypadku:
 zwrotu towarów i opakowań do sprzedawcy,
 udzielenia rabatu, co wywołało zmianę ceny,
 udzielenia opustów i obniżek cen,
 podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w cenie, kwocie, stawce podatku, jakie
znajdowały się na fakturze,
 zwrócenia nabywcy w całości lub w części zapłaty.
W użyciu są ponadto dwa typy faktur korygujących, mianowicie faktura korygująca dane
formalne, które dotyczą błędu w numerze NIP, czy nazwie lub adresie kupującego. Nie jest
ona księgowana, a jedynie podpina się ją do faktury pierwotnej.
Istnieje ponadto faktura korygująca pozycje faktury VAT, którą wystawia również
sprzedawca w przypadku zaistnienia błędów w pozycjach dokumentu, jak cena, rabat, stawka
VAT. W przeciwieństwie do faktury korygującej dane formalne, podlega ona księgowaniu w
ewidencji.
Kiedy stosowana jest nota korygująca?
Notę korygującą wystawia nabywca faktury, ale tylko wtedy, gdy błąd dotyczy elementów
opisowych, tj.:
 niewłaściwy numer NIP,
 błędnie wpisany adres nabywającego bądź sprzedawcy,
 błędnie podana data sprzedaży, odbioru lub terminu płatności,
 niewłaściwego numeru rejestracyjnego pojazdu (dotyczy faktury za zakup paliwa),
 złego oznaczenia towaru lub usługi.

Zwykle po wystawieniu nota korygująca nie jest księgowana, ponieważ dotyczy jedynie
formalnych błędów, jakie popełnione zostały przy wystawieniu faktury pierwotnej.
Wystarczy, że nota zostanie podpięcia pod nieprawidłową fakturę VAT.