Na czym ma polegać program dla przedsiębiorców  „Podatnik bezgotówkowy” przygotowywany przez MF?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego programu adresowanego do przedsiębiorców pod hasłem „Podatnik Bezgotówkowy”. Na czym on polega i kto będzie mógł skorzystać z udogodnień zaplanowanych w ramach tego programu?

Promowanie obrotu bezgotówkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Likwidacja lub znaczne ograniczenie obiegu gotówki w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej zwiększa możliwości kontrolne fiskusa. Prowadzi to z kolei do ograniczenia negatywnych zjawisk, takich jak wyłudzenia podatkowe oraz unikanie opodatkowania. Z tego względu Ministerstwo Finansów przygotowało projekt „Podatnik Bezgotówkowy”, który uwzględnia dwa pakiety dla przedsiębiorców:

  • Pakiet SILVER – z ulgą na terminal w podatku dochodowym,
  • Pakiet GOLD – czyli podatnik bezgotówkowy.

Pakiet SILVER wskazuje, że przedsiębiorcy kupujący terminal płatniczy i płacący za obsługę transakcji będą mogli zaliczyć takie koszty w całości do grona kosztów uzyskania przychodów. Będą one jednocześnie odliczane ponownie w 100 procentach od dochodu w ramach ulgi podatkowej w rocznej deklaracji podatkowej.

Ta sama ulga będzie ujmować także koszty związane z obsługą transakcji płatniczych, jak opłaty interchange oraz systemowe. Maksymalna wysokość rocznych odliczeń wyniesie 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących limit ten wzrasta do 2500 zł rocznie. Warunkiem wejścia do Pakietu SILVER będzie to, by przedsiębiorca nie przejmował w ciągu ostatniego roku płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali. Z ulgi podatkowej skorzystają użytkownicy programu Polska Bezgotówkowa, którzy utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych już po jego zakończeniu.

Pakiet GOLD to kolejna oś programowa, która obejmuje nadanie statusu Klienta Premium Podatnikowi Bezgotówkowemu. Co to oznacza w praktyce?

Pakiet Podatnik Bezgotówkowy

Przedsiębiorcy już w 2022 roku będą mieli szansę uzyskać status Podatnika Bezgotówkowego jako Klienta Premium. Uzyskają oni wówczas wyższą, bezterminową ulgę na terminal i 15-dniowy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej, co jest najkrótszym czasem na dokonanie zwrotu podatkowego. Odliczenie kosztów używania terminalu będzie obowiązywało w wysokości 200 proc., a maksymalny limit odliczenia to 2000 zł rocznie. Za każdą złotówkę, jaka zostanie wydana na obsługę płatności bezgotówkowych podatnik będzie mógł zmniejszyć dochód o 3 zł – o 1 zł w ramach odliczenia kosztu uzyskania przychodu, a potem o kolejne 2 zł w ramach przyznanej ulgi. Z ulgi na terminal skorzysta przedsiębiorca będący podatnikiem bezgotówkowym przez co najmniej przez 7 miesięcy w roku podatkowym.

Kolejna zaleta programu Podatnik Bezgotówkowy to najszybszy w całej Europie zwrot VAT. Środki pojawiają się na koncie podatnika 4 razy szybciej niż do tej pory – w 15 dni zamiast w 60 dni.