Na czym ma polegać uproszczenie w rozliczaniu VAT – plany na styczeń 2021 rok

Rozliczenia w zakresie podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług, muszą być realizowane przez wszystkich czynnych podatników VAT. Dobrą informacją właśnie dla nich jest to, że rząd przygotował projekt ustawy, który pozwoli na uproszczenie w rozliczaniu tego podatku.

Projekt ustawy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został już w połowie listopada bieżącego roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Głównym celem jej wprowadzania będzie umożliwienie podatnikom i płatnikom podatku VAT skorzystanie już od stycznia 2021 roku z rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania tego podatku. Związane jest to z zaprojektowanym pakietem SLIM VAT. Uproszczenia nazwane w ten sposób sprawią, że rozliczenia VAT będą o wiele prostsze.

Prócz tego celem zaproponowanej nowelizacji ustawy o VAT jest też wprowadzenie rozwiązań doprecyzowujących i uzupełniających niektóre konstrukcje prawne w VAT. Zmieni się także zakres systemu zwrotu podatku podróżnym.

Jakie uproszczenia przewiduje projekt ustawy?

Na jakie zmiany w rozliczeniach VAT powinni przygotować się podatnicy? Przede wszystkim w przypadku faktur korygujących in minus, podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej. Ma to miejsce, jeśli będzie miał dokumentację, z której wynikać będzie uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków transakcji. W tym samym okresie na nabywcę zostanie nałożony obowiązek odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynikać będzie z wcześniej poczynionych uzgodnień pomiędzy podatnikami.

Tym samym zlikwidowany będzie formalny warunek uzyskania potwierdzania otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, zasadnicze znaczenie zyskają przy tym dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania i dokumenty handlowe, pozwalające na stwierdzenie akceptacji nowych, zmienionych warunków transakcji.

W przypadku faktur korygujących in plus, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania, projekt przewiduje, że podstawa ta ulegnie zwiększeniu, a jej korekta powinna zostać dokonana w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia wspominanej podstawy.