Usługa parkingowa a kod GTU 13

Przedsiębiorcy prowadzący płatne parkingi i świadczący klientom usługi parkingowe mogą mieć wątpliwości, jak oznaczać faktury kodem GTU. Czy w ogóle w ich przypadku będzie istniała taka konieczność?

Kod GTU_13

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu danych zawartych w deklaracjach i ewidencji VAT, kodem GTU_13 objęte są usługi transportowe i gospodarki magazynowej, które sklasyfikowane są dokładnie w sekcji H Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Symbol „ex” oznacza, że mamy do czynienia z grupowaniem, obejmującym zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danej kategorii PKWiU. Konieczne jest dokładne trzymanie się przy wystawianiu faktur i przygotowywania nowego JPK_V7 wytycznych umieszczonych we wspominanych kodach.

Ze wszystkich usług, które mieszczą się w Sekcji H PKWiU 2015 w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają wyłącznie usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.

Co z usługą parkingową?

Według PKWiU 2015 pod kodem 52.21.24.0 znajdują się usługi parkingowe. Kod ten nie został ujęty w rozporządzeniu dla stosowania oznaczenia GTU_13. Z tego względu usługi parkingowe nie będą wykazywane w pliku JPK_V7 z dodatkowym oznaczeniem GTU_13. Nie wymagają tego również przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.

W grupie GTU_13 nie mieszczą się też usługi holowania, wspomagające transport drogowy, przeładunku, kurierskie, dostarczania zakupów żywnościowych do domu, a także transport osób, wynajem pojazdów ciężarowych bez kierowcy czy wynajem sprzętu służącego do magazynowania i przechowywania. Te ostatnie mogą podlegać pod GTU-13 wyłącznie wtedy, gdy wynajem tylko jest wkalkulowany w cenę ostateczną usługi przechowywania.