W jakich ostatecznych terminach trzeba złożyć sprawozdania finansowe za 2020 rok?

Księgowe doskonale wiedzą, że sprawozdania finansowe jednostki, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinny być złożone nie później niż 31 marca kolejnego roku obrotowego. Niemniej w przypadku sprawozdań za 2020 rok termin ten został wydłużony.

Przesunięcie terminów w związku z pandemią

Rok 2020 był trudny dla wielu branż. Kolejne lockdowny nie pozwoliły na prowadzenie swobodnie działalności. Nadal księgowe oraz biura rachunkowe zmagają się ze skutkami tym razem trzeciej fali zachorowań na COVID-19. Ministerstwo Finansów planowało przesunąć ostateczne terminy, w jakich należy złożyć sprawozdania finansowe za rok 2020 wyłącznie dla organizacji non-profit. Ostatecznie zdecydowano inaczej.

Już w 2020 roku przesunięto terminy składania sprawozdań, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Wówczas sprawozdania trzeba było złożyć nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

W 2021 roku resort przygotował nowelizację przepisów rozporządzenia. Jej główną osią było wprowadzenie nowych regulacji dotyczących wydłużenia terminów składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się po 29 września 2020 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 roku, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 roku. Nowelizacja obejmuje m.in. sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Ustalono, że jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, mają wydłużony czas na sporządzenie sprawozdania. Powinny je złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego nastąpić musi w ostatecznym terminie do 30 września 2021 roku. Cały czas mowa jest o sprawozdaniach sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku.