Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez internet

Od kilku lat coraz bardziej popularne jest robienie zakupów przez internet. Dla klientów taka forma zakupu towarów lub usług jest wygodna, pozwala oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Jednak sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, muszą pamiętać, że rozpoczęcie sprzedaży w taki sposób również wiążę się z odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT (od towarów i usług).

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru (jednak jest to nie później niż dzień uregulowania płatności lub wystawienia faktury). Samo wystawienie faktury już oznacza powstanie obowiązku podatkowego dla sprzedającego (czyli jest to niemal identycznie jak w przypadku tradycyjnej sprzedaży stacjonarnej). Jeżeli podczas zakupów przez internet klient wpłaci zaliczkę, przedpłatę lub zadatek na poczet nabycia przyszłych towarów/usług to taka wpłata nie podlega opodatkowaniu (z punktu widzenia przepisów takie częściowe należności nie stawowią przychodu). Jeśli natomiast należność uiszczona jest z góry, to taka wpłata stanowi przychód i należy odprowadzić od niej podatek dochodowy.

W przypadku podatku VAT sytuacja wygląda inaczej – co prawda obowiązek podatkowy z tytułu dostawy wysyłkowej dokonanej po otrzymaniu zapłaty za towar powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, jednak w tym przypadku należności (nawet częściowe) otrzymane przed dostawą towaru/usługi mają znaczenie – data otrzymania każdej zaliczki, przedpłaty lub częściowej zapłaty oznacza powstanie obowiązku podatkowego VAT. Gdy klient zapłaci wcześniej (przelewem lub poprzez systemy PayPal albo PayU) uznaje się, że za datę sprzedaży przyjęty zostaje dzień otrzymania takiej wpłaty (i z taką datą sprzedawca powinien wystawić fakturę dołączoną do wysyłanego towaru). Jeśli w taki sposób zostanie wpłacona zaliczka lub częściowa wpłata, moment ich otrzymania oznacza powstanie obowiązku podatkowego VAT, a data otrzymania takiej przedpłaty powinna zostać wskazana na fakturze.

Dla wielu sprzedawców problematyczne jest określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego, zwłaszcza jeśli sprzedane towary wysyłane są za pobraniem i klient płaci za towar dopiero w momencie jego odebrania. W tej sytuacji, jeśli towar zostaje wysłany do klienta za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym, to za datę dostawy towaru przyjmuje się dzień, kiedy została przekazana nabywcy przez kuriera lub pracownika poczty. Wtedy też powstaje obowiązek podatkowy VAT dla podatnika (sprzedawcy). Jeśli sprzedawca otrzymał zamówienie na towar z płatnością „za pobraniem” w dniu 27 marca 2016 r., i nadał przesyłkę dla klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w dniu 28 marca 2016 r., która została odebrana przez nabywcę w dniu 30 marca 2016 r., to pomimo, że należność od firmy kurierskiej podatnik otrzymał 5 kwietnia 2016 r. to obowiązek podatkowy powstał już 30 marca 2016 r., tj. w dniu dostarczenia klientowi towaru przez kuriera. Tak dokonaną dostawę wysyłkową towaru podatnik będzie zobowiązany wykazać już w deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r.

Spotkanie integracyjne – dla kogo kosztem a dla kogo przychodem??

Imprezy integracyjne organizowane przez pracodawcę dla pracowników mają na celu poprawę relacji między nimi i polepszenia atmosfery w pracy, a co za tym idzie – zwiększenia efektywności pracy pracowników. Jako, że nie ma jednoznacznych uregulowań dotyczących kwestii podatkowych w takiej sytuacji, cały czas pozostaje otwarta kwestia czy wzięcie udziału w spotkaniu integracyjnym jest dla pracownika dodatkowym przychodem oraz czy firma może koszty organizacji takiego spotkania uznać za koszty uzyskania przychodu. Więcej

zasiłek macierzyński po zmianach

W wyniku ustawy podpisanej w dniu 26 października 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie weszły zmiany dotyczące opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory aby otrzymać takie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystarczyło opłacić pierwszą składkę ubezpieczenia chorobowego, co prowadziło do szeregu nadużyć ze strony mam pracujących na własnej działalności. Od początku bieżącego roku wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących własną firmę uzależniona jest nie tylko od kwoty opłacanych składek, ale również od czasu ich opłacania. Przyczyną zmian był fakt, że część „przedsiębiorczych matek” wykorzystywała lukę w przepisach w celu otrzymania zawyżonych zasiłków z ZUS. Ciężarne kobiety rejestrowały działalność gospodarczą, tak aby opłacić jako przedsiębiorca dobrowolną składkę chorobową od najwyższej istniejącej podstawy (w 2014 roku było to 9365zł) za jeden pełen miesiąc kalendarzowy, poprzedzający miesiąc, w którym miał nastąpić poród. Dzięki temu mogły otrzymać zasiłek w wysokości ponad 6000zł miesięcznie. Więcej

Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

Wynagrodzenie za pracę, jak wynika z przepisów należy dokonać minimum raz w miesiącu, w odgórnie znanym, stałym terminie. Przeciętnie pracodawca wypłaca wynagrodzenie z dołu, w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Termin wypłacania wynagrodzenia można oczywiście zmienić – nie pozostanie to jednak obojętne dla sfery podatkowej. Więcej

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

Na samym wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż dochód pochodzący z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu, natomiast w przypadku działalności statutowej – jest on wolny od podatku. Przypisanie pośrednich kosztów uzyskania przychodów pochodzących z tych działalności następuje w proporcji, w jakiej przychody z tych działalności mają udział w ogólnej kwocie przychodów. Więcej