Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak przeprowadzana powinna być zmiana zakładowych warunków płacowych?

Podstawowym prawem każdego pracownika jest godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Stawka powinna być wskazana już w umowie o pracę, ale w przedsiębiorstwach znajdują się również regulaminu wynagradzania i układy zbiorowe pracy, które regulują kwestie związane z zarobkami zatrudnionych. Jeśli pracodawca chce zmienić zakładowe warunki płacowe, powinien to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem i dochować wymaganych formalności. Więcej

Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg rachunkowych – zmiany w wyniku Polskiego Ładu

Polski Ład jest obszernym projektem wielu różnych zmian w ustawach i rozporządzeniach. Jego wprowadzenie wpłynie również na sferę księgowości w polskich firmach i instytucjach. Jedną z planowanych modyfikacji jest wprowadzenie elektronicznego trybu prowadzenia i zarazem przesyłania ksiąg rachunkowych. Więcej

Zwiększenie drugiego progu skali podatkowej wpłynie na rozliczenia roczne Polaków

W ramach rewolucji zapowiadanej w projekcie Polskiego Ładu, rząd zaproponował zmianę progu skali podatkowej. Dotychczas wynosił on 85 528 zł, a po zmianach wzrośnie do 120 000 zł. Jak wpłynie to na roczne rozliczenie Polaków, którzy składają PIT-37 i PIT-36 do urzędu skarbowego? Więcej

Ile składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

W 2022 roku wprowadzone mają być poważne zmiany w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Muszą oni liczyć się między innymi ze wzrostem wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS oraz z tym, że najprawdopodobniej w związku z Polskim Ładem, nie będzie można odliczyć jej od podatku. Więcej