Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Czy odszkodowanie dla pracownika rozliczać w ramach kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z ustawą o PIT, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Czy w definicji tej mieszczą się również koszty odszkodowań dla pracowników? Czy przedsiębiorca będzie mógł je zaliczyć do grona kosztów podatkowych, obniżając wysokość podatku należnego fiskusowi? Więcej

Czym jest podatek hipotetyczny należny?

Wraz z dużą reformą podatkową przeprowadzoną pod hasłem Polski Ład w 2022 roku, pojawiły się i nowe podatki. Wśród nich na uwagę zasługuje podatek hipoteczny należny. Jest to o tyle istotne, że w rozliczeniu PIT za 2022 roku będzie on stosowany po raz pierwszy. Czy oznacza to dodatkowe obciążenie finansowe dla polskich podatników? Księgowi uspokajają. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Więcej

Kiedy można odliczyć VAT z niezapłaconej faktury?

Wystawienie faktury pozwala na udokumentowanie zrealizowanej transakcji kupna i sprzedaży towarów lub transakcji świadczenia usług. Praktyka w prowadzeniu działalności gospodarczej jest taka, że wystawca faktury daje kilka czy kilkanaście dni swojemu kontrahentowi na opłacenie. Niestety, nie zawsze dochodzi do zapłaty. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od nieopłaconej faktury? Więcej

Wyliczenie ekwiwalentu dla pracowników zdalnych

Od 7 kwietnia 2023 roku w Kodeksie pracy uregulowane zostaną kwestie związane z wykonywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracy zdalnej. Znowelizowane przepisy będą wskazywały również to, jaki ekwiwalent będzie należał się zatrudnionym, którzy podczas wykonywania zadań w trybie zdalnym korzystają z własnych narzędzi, np. komputera czy drukarki. Jak wyliczyć taki ekwiwalent, a kiedy będzie przysługiwał pracownikowi ryczałt? Więcej

Jakie są obowiązki związane z zamknięciem księgi podatkowej?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest podstawą prowadzenia księgowości u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ich przypadku rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego dniem zamknięcia księgi podatkowej jest 31 grudnia danego roku. Na ten dzień zobowiązani są oni w prawidłowy sposób dokonać odpowiednich działań z tym związanych. Jakich? Więcej

Preferencje podatkowe w podatku dochodowym związane z pandemią

Pandemia koronawirusa w Polsce, jak i na świecie, uderzyła mocno w gospodarki. Kryzys przyszedł bardzo szybko, a do tego wybuchła wojna w Ukrainie, która wywindowała inflację. W okresie stanu epidemii w Polsce rząd zdecydował się na wdrożenie pewnych preferencji w podatku dochodowym. Jakie? Czy po ustaniu tego stanu nadal podatnicy mogą z nich korzystać? Więcej