Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego

Podstawowym prawem pracownika wynikającym z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest skorzystanie z nieprzerwanego wypoczynku. Przysługuje w zależności od długości stażu pracy w wymiarze 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Jednak należy pamiętać, że rozpoczynając pracę w ciągu roku, pracownikowi ustala się tak zwany urlop proporcjonalny. Jak to zrobić?

Czym jest urlop proporcjonalny?

Przez pojęcie urlopu proporcjonalnego należy rozumieć urlop wypoczynkowy przysługujący tym pracownikom, którzy nie przepracowali u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada ma również zastosowanie w przypadku osób powracających w roku kalendarzowym do pracy po odbywaniu:

  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • służby wojskowej, czy przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowego aresztu,
  • kary pozbawienia wolności.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy zostanie także zastosowany, jeśli pracownik powraca po nieusprawiedliwionej nieobecności w firmie. W każdym z powyższych przypadków należy pomniejszyć proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przed wskazanym okresem urlop zostanie wykorzystany w wyższym wymiarze.

Ustalanie urlopu wypoczynkowego

Specjalista ds. kadr lub bezpośrednio pracodawca ustala urlop proporcjonalny, biorąc pod uwagę wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje w danym roku podwładnemu. Niepełny przepracowany miesiąc zawsze trzeba zaokrąglić w górę.

Przykładowo, jeśli zatrudniony X rozpoczął pracę w nowym zakładzie z dniem 20 września 2022 roku, a przysługiwał mu wymiar urlopu 26 dni, poprzedni stosunek pracy zakończył 3 września, zaś wcześniejszy pracodawca udzielił mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, to urlop proporcjonalny ustala się za okres od października do końca roku. Za rok 2022 wynosić będzie 26 dni/ 12 miesięcy x 3 miesiące = 6,5 dnia. Nie zostaną one zaokrąglone w górę, ponieważ wcześniejszy pracodawca udzielił 20 dni urlopu z puli 26 dni. Pozostanie 6 dni w nowej firmie.

Jak duży podatnik ma poinformować o zmianie urzędu skarbowego?

W Polsce funkcjonują nie tylko urzędy skarbowe obsługujące podatników i płatników, ale także wyspecjalizowane jednostki urzędowe. Takie wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów, które mają pewne, istotne znaczenie gospodarcze i społeczne, w tym dużych podatników osiągających wysokie przychody. Podatnik mający taki status ma obowiązek poinformowania fiskusa o zmianie urzędu skarbowego. Kiedy nabiera on mocy prawnej? Więcej

Jak ustalić datę początkową i końcową okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zarówno przedsiębiorca, jak i zatrudniony mają prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, czy na czas oznaczony, ale przed czasem, poprzez wypowiedzenie. To rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć jednak, kiedy formalnie zaczyna się taki okres i kiedy się kończy. Więcej

Jakie kary mogą być nałożone za naruszanie ochrony danych osobowych?

Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli RODO, wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla sprawcy takiego działania. Kary te mogą mieć charakter pieniężny, jak i niepieniężny. Zobacz, w jakiej wysokości i w jakim rodzaju kary za naruszenie ochrony danych osobowych są zwykle nakładane? Więcej

Czy z faktury bez NIP nabywcy można odliczyć VAT?

Podstawowym dokumentem księgowym w obrocie gospodarczym jest faktura VAT, która uprawnia podatników czynnych VAT do odliczania tego podatku. Przepisy ustawy o VAT jasno wskazują, jakie informacje powinny się na niej znaleźć. Zdarza się jednak, że np. faktura zostanie wystawiona bez numeru NIP nabywcy. Czy ona również może stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT? Więcej