Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak duży podatnik ma poinformować o zmianie urzędu skarbowego?

W Polsce funkcjonują nie tylko urzędy skarbowe obsługujące podatników i płatników, ale także wyspecjalizowane jednostki urzędowe. Takie wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów, które mają pewne, istotne znaczenie gospodarcze i społeczne, w tym dużych podatników osiągających wysokie przychody. Podatnik mający taki status ma obowiązek poinformowania fiskusa o zmianie urzędu skarbowego. Kiedy nabiera on mocy prawnej? Więcej

Jak ustalić datę początkową i końcową okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zarówno przedsiębiorca, jak i zatrudniony mają prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, czy na czas oznaczony, ale przed czasem, poprzez wypowiedzenie. To rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć jednak, kiedy formalnie zaczyna się taki okres i kiedy się kończy. Więcej

Jakie kary mogą być nałożone za naruszanie ochrony danych osobowych?

Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli RODO, wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla sprawcy takiego działania. Kary te mogą mieć charakter pieniężny, jak i niepieniężny. Zobacz, w jakiej wysokości i w jakim rodzaju kary za naruszenie ochrony danych osobowych są zwykle nakładane? Więcej

Czy z faktury bez NIP nabywcy można odliczyć VAT?

Podstawowym dokumentem księgowym w obrocie gospodarczym jest faktura VAT, która uprawnia podatników czynnych VAT do odliczania tego podatku. Przepisy ustawy o VAT jasno wskazują, jakie informacje powinny się na niej znaleźć. Zdarza się jednak, że np. faktura zostanie wystawiona bez numeru NIP nabywcy. Czy ona również może stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT? Więcej

Jak ewidencjonować wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych?

Wdrożenie w życie przepisów zgromadzonych w projekcie reformy podatkowej Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 roku spowodowało duże zmiany w księgowości firmowej. Dotknęły one między innymi zasad ewidencjonowania wykorzystywania samochodów służbowych na cele prywatne. Jak powinno się to robić w aktualnym stanie prawnym? Więcej

Kto obowiązkowo przygotowuje bilans roczny firmy?

Bilans roczny jest sprawozdaniem finansowym z działalności firmy, obejmującym 12 miesięcy. To dokument, w którym wskazane są podstawowe informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w danym czasie ujęte pod względem finansowym. Dzień, w którym przygotowywany jest bilans roczny nazywany jest dniem bilansowym, a niekoniecznie musi być to ostatni dzień roku kalendarzowego. Które firmy powinny obowiązkowo przygotować taki bilans roczny? Więcej