Kategoria: Kadry i płace

Koszty podróży służbowej pracownika opłacone przez pracodawcę

Współcześnie w wykonywanie wielu zawodów wpisane są podróże służbowe. W związku z tym coraz częściej pracodawcy (jak i pracownicy) muszą zmierzyć się z problemem jak rozliczyć taką podróż. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy co to jest podróż służbowa, jaki wyjazd można zaliczyć do tej kategorii i jak należy go rozliczyć. Więcej

Świadczenia przedemerytalne

Osoby, która pobierają świadczenia emerytalne lub przedemerytalne, mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednak tego typu przychody muszą zmieścić się w określonych limitach kwotowych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba, która pobiera takie świadczenia, a osiągnie z tytułu pracy zarobkowej większy przychód niż jest dopuszczalny, to ZUS może zmniejszyć kwotę świadczenia lub całkowicie zawiesić jego wypłacanie. Więcej

zasiłek macierzyński po zmianach

W wyniku ustawy podpisanej w dniu 26 października 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie weszły zmiany dotyczące opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory aby otrzymać takie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystarczyło opłacić pierwszą składkę ubezpieczenia chorobowego, co prowadziło do szeregu nadużyć ze strony mam pracujących na własnej działalności. Od początku bieżącego roku wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących własną firmę uzależniona jest nie tylko od kwoty opłacanych składek, ale również od czasu ich opłacania. Przyczyną zmian był fakt, że część „przedsiębiorczych matek” wykorzystywała lukę w przepisach w celu otrzymania zawyżonych zasiłków z ZUS. Ciężarne kobiety rejestrowały działalność gospodarczą, tak aby opłacić jako przedsiębiorca dobrowolną składkę chorobową od najwyższej istniejącej podstawy (w 2014 roku było to 9365zł) za jeden pełen miesiąc kalendarzowy, poprzedzający miesiąc, w którym miał nastąpić poród. Dzięki temu mogły otrzymać zasiłek w wysokości ponad 6000zł miesięcznie. Więcej

Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

Wynagrodzenie za pracę, jak wynika z przepisów należy dokonać minimum raz w miesiącu, w odgórnie znanym, stałym terminie. Przeciętnie pracodawca wypłaca wynagrodzenie z dołu, w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Termin wypłacania wynagrodzenia można oczywiście zmienić – nie pozostanie to jednak obojętne dla sfery podatkowej. Więcej

Urlopy macierzyńskie na nowych warunkach

Przepisy regulujące sferę urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzica, to jedna z najważniejszych sfer pracowniczych. Od roku 2016 znowelizowany został znaczący obszar, wprowadzający szereg zmian i istotnych regulacji w tym zakresie. Zmiany zostaną wprowadzone w życie ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Więcej