Kategoria: uncategorized

Jak ująć w księgowości dotacje do środków trwałych?

Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania na różne cele, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej rozwój, dotacje z urzędów miejskich, czy gminnych, jak i z wielu funduszy strukturalnych unii europejskiej. Pozyskanie dotacji to jedno, a rozliczenie jej pod względem księgowym to zupełnie inna kwestia. Dotacja wywołuje bowiem skutki w zakresie podatku VAT i PIT. Jak zatem ująć w księgowości dotację do środków trwałych? Więcej

Czy pracodawca może zwolnić członka związku zawodowego w zakładzie pracy?

Związek zawodowy powoływany jest w zakładzie pracy w celu ochrony i reprezentowania pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych. To organizacja ludzi pracy, której wolność tworzenia i działania zapewnia Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ratyfikowana przez Polskę Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 98 oraz ustawa o związkach zawodowych. Działacze związkowi korzystają ze szczególnej ochrony w pracy. Czy można ich zwolnić? Więcej