Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT

W nowym, 2020 roku całkowicie zmienią się zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczania się przedsiębiorców z podatku od towarów i usług. Ma to związek z wprowadzanymi w życie zapisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Więcej

Jak prawidłowo określać wartość środka trwałego?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej naturalne jest wykorzystywanie różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich muszą być wprowadzone w poczet środków trwałych w księgach rachunkowych – w zależności od tego, jaki jest ich przewidywany okres użytkowania. Wówczas należy określić wartość początkową środka trwałego. Jak to prawidłowo zrobić? Więcej

Split Payment obowiązkowy dla polskich firm już wkrótce – 1 września 2019

Split payment, czyli mechanizm podzielonych płatności dotychczas był stosowany przez podatników dobrowolnie, ale wkrótce ma się to zmienić dla niektórych polskich firm. Których i kiedy trzeba będzie go stosować?

Projekt ustawy

Rząd przyjął już projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakładający wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, czyli właśnie split payment w niektórych branżach. Dokładnie przyjęty z dniem 2 lipca 2019 roku projekt zakłada obowiązkowe korzystanie ze split payment przez przedsiębiorców, którzy obecnie stosują mechanizm odwrotnego obciążenia podatkowego. Zdaniem Ministerstwa Finansów, podzielona płatność będzie skuteczniejszym narzędziem w walce o zabezpieczenie i podniesienie w przyszłości wpływów z podatku VAT.

Zaproponowano również objęcie obowiązkowym mechanizmem podzielonych płatności także transakcji, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,

  • węgiel i produkty węglowe,

  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria, 

  • urządzenia elektryczne i ich części oraz akcesoria.

Jak działa mechanizm podzielonych płatności?

Split payment działa w ten sposób, że płatność dokonywana przez kontrahenta na rzecz dostawcy jest dzielona na dwie części. Część netto wpływa na konto przedsiębiorcy, zaś kwota odpowiadająca podatkowi VAT trafia na specjalne konto stworzone dla niego. Można z niego głównie regulować płatności podatku VAT. System ten z założenia utrudnia, a w wielu przypadkach po prostu uniemożliwia powstawanie nadużyć na etapie transakcji i zabezpiecza budżet państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia podatku VAT należnemu fiskusowi przez dostawcę.

Od kiedy obowiązkowy split payment?

Z dniem 1 września 2019 roku wejdzie w życie wspominana, znowelizowana ustawa, która wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w relacjach B2B, wyłącznie w zakresie faktur, których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym załączniku nr 15.

Jakie są obowiązki informacyjne w zakresie wdrażania PPK w przedsiębiorstwie

Z dniem 1 lipca 2019 roku weszły w życie w praktyce przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, w skrócie PPK. Pierwsze, największe przedsiębiorstwa mają obowiązek utworzenia PPK i dopełnienia innych formalności z tym związanych. Sprawdźmy, jakie mają obowiązki informacyjne w zakresie wdrażania PPK w swoim przedsiębiorstwie? Więcej