Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Skąd wynikają różnice inwentaryzacyjne i jak je rozliczać?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą ewidencjonowa

zdarzenia gospodarcze i zapisywać je na odpowiednich kontach księgowych. Między innymi firma musi ewidencjonować majątek przedsiębiorstwa, ale stany ewidencyjne poszczególnych składników majątku niekiedy różnią się na kontach księgowych i w rzeczywistości. Jeśli zostaną ujawnione w wyniku prac inwentaryzacyjnych, wówczas księgowa powinna je wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Więcej

Jak sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami ZUS?

Posiadanie jakichkolwiek zaległości w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może obecnie narazić przedsiębiorcę na wiele problemów. Od 1 stycznia 2018 roku bieżące wpłaty składek w pierwszej kolejności będą pokrywały właśnie długi w ZUS, a później wpłata będzie rozdysponowana na aktualne płatności. Dlatego najlepiej, aby przedsiębiorca jak najszybciej sprawdził, czy nie zalega w ZUS ze składkami. Jak tego dokonać? Więcej

Zaliczanie składek ZUS na poczet zaległości – zmiany w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku zmianom uległy zasady zaliczania wpłat na ZUS na poczet odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ma to związek z rozporządzeniem z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej