Kategoria: uncategorized

Jak rozliczać podatkowo bony różnego przeznaczenia?

Pracodawcy w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej mogą posługiwać się różnymi bonami, np. pracowniczymi. Bon definiowany jest w księgowości jako równoważny do pieniądza środek płatniczy, którym możesz zapłacić za kupowane towary lub za usługi. Ma on określony cel handlowy – np. pozwala na budowanie lojalności klientów czy motywowanie pracowników. Jak pod względem księgowym są traktowane takie bony? Jak je rozliczyć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT? Więcej

Konsekwencje niewystawienia faktury w terminie – co wtedy zrobić?

Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest wystawianie faktur po dokonaniu sprzedaży lub jeśli jest taka potrzeba, przed jej dokonaniem. Takie zasady fakturowania zostały wskazane w art. 106a-108 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o VAT. Co jednak stanie się, jeśli podatnik wystawi fakturę po terminie dla nabywcy? Więcej

Nowa struktura JPK_VAT dla wszystkich podatników

Z dniem 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT muszą posługiwać się taką samą strukturą JPK_VAT. Została ona wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Początkowo termin tego wprowadzenia był o wiele wcześniejszy, ale przesunięto go na mocy tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19. Więcej