Kategoria: uncategorized

Czy premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Premia na ogół wypłacana jest pracownikom przez pracodawcę za dobre wyniki czy wypełnienie określonego planu sprzedaży. Może być to między innymi premia regulaminowa, która jednak nie jest zdefiniowana w przepisach Kodeksu pracy. Czy będzie ona zaliczana do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Jak traktowane są premie na gruncie przepisów?

Jak już zostało wspomniane, premia regulaminowa nie jest zdefiniowana w Kodeksie pracy, ale na podstawie istniejącego orzecznictwa przyjmuje się, że jest ona dodatkowym, nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Nabycie prawa do takiej premii przez zatrudnionego uzależnione jest od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów wskazanych w płacowych przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania. Więcej

Tylko nazwa czy nazwiska wspólników spółki cywilnej? Co musi znaleźć się na fakturze VAT?

Podstawą wystawiania faktur VAT w Polsce są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wydawane w tej sprawie przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 31 ustawy o VAT faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, na którym są wymagane ustawą i przepisami dane. Wśród nich znajdują się między innymi imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług. Problem pojawia się w momencie, gdy faktura wystawiana jest przez spółkę cywilną lub na jej rzecz. Więcej

Sparcie z tarczy antykryzysowej a rozliczenie podatkowe

W Polsce w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, konieczne było stosowanie lockdownów, czyli zawieszania funkcjonowania pewnych gałęzi gospodarki. By wspierać przedsiębiorców, którzy najmocniej odczuli skutki zamknięcia niektórych branż, rząd zdecydował się na wprowadzenie wielu form wsparcia finansowego. Jak rozliczyć je podatkowo? Więcej

Kiedy opłaca się przekształcić spółkę komandytową w jawną?

Od 2021 spółki komandytowe zostały objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Wszystko to z uwagi na nowelizację ustawy podatkowej. Dlatego wspólnicy takich spółek muszą z jednej strony płacić podatek PIT od dochodu wspólników, a później CIT od dochodu samej spółki. Sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Więcej