Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Czym jest VAT-OSS?

Sprzedaż przez internet w skali międzynarodowej wiąże się z koniecznością skomplikowanych dotychczas rozliczeń podatkowych, m.in. w zakresie podatku VAT. Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z wprowadzaniem unijnego pakietu VAT dla e-commerce oraz VAT-OSS. Czym on jest? Więcej

Czy premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Premia na ogół wypłacana jest pracownikom przez pracodawcę za dobre wyniki czy wypełnienie określonego planu sprzedaży. Może być to między innymi premia regulaminowa, która jednak nie jest zdefiniowana w przepisach Kodeksu pracy. Czy będzie ona zaliczana do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Jak traktowane są premie na gruncie przepisów?

Jak już zostało wspomniane, premia regulaminowa nie jest zdefiniowana w Kodeksie pracy, ale na podstawie istniejącego orzecznictwa przyjmuje się, że jest ona dodatkowym, nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Nabycie prawa do takiej premii przez zatrudnionego uzależnione jest od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów wskazanych w płacowych przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania. Więcej

Tylko nazwa czy nazwiska wspólników spółki cywilnej? Co musi znaleźć się na fakturze VAT?

Podstawą wystawiania faktur VAT w Polsce są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wydawane w tej sprawie przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 31 ustawy o VAT faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, na którym są wymagane ustawą i przepisami dane. Wśród nich znajdują się między innymi imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług. Problem pojawia się w momencie, gdy faktura wystawiana jest przez spółkę cywilną lub na jej rzecz. Więcej