Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Tylko nazwa czy nazwiska wspólników spółki cywilnej? Co musi znaleźć się na fakturze VAT?

Podstawą wystawiania faktur VAT w Polsce są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wydawane w tej sprawie przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 31 ustawy o VAT faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, na którym są wymagane ustawą i przepisami dane. Wśród nich znajdują się między innymi imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług. Problem pojawia się w momencie, gdy faktura wystawiana jest przez spółkę cywilną lub na jej rzecz. Więcej

Sparcie z tarczy antykryzysowej a rozliczenie podatkowe

W Polsce w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, konieczne było stosowanie lockdownów, czyli zawieszania funkcjonowania pewnych gałęzi gospodarki. By wspierać przedsiębiorców, którzy najmocniej odczuli skutki zamknięcia niektórych branż, rząd zdecydował się na wprowadzenie wielu form wsparcia finansowego. Jak rozliczyć je podatkowo? Więcej

Kiedy opłaca się przekształcić spółkę komandytową w jawną?

Od 2021 spółki komandytowe zostały objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Wszystko to z uwagi na nowelizację ustawy podatkowej. Dlatego wspólnicy takich spółek muszą z jednej strony płacić podatek PIT od dochodu wspólników, a później CIT od dochodu samej spółki. Sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Więcej

Jak rozliczać podatkowo bony różnego przeznaczenia?

Pracodawcy w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej mogą posługiwać się różnymi bonami, np. pracowniczymi. Bon definiowany jest w księgowości jako równoważny do pieniądza środek płatniczy, którym możesz zapłacić za kupowane towary lub za usługi. Ma on określony cel handlowy – np. pozwala na budowanie lojalności klientów czy motywowanie pracowników. Jak pod względem księgowym są traktowane takie bony? Jak je rozliczyć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT? Więcej

Konsekwencje niewystawienia faktury w terminie – co wtedy zrobić?

Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest wystawianie faktur po dokonaniu sprzedaży lub jeśli jest taka potrzeba, przed jej dokonaniem. Takie zasady fakturowania zostały wskazane w art. 106a-108 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o VAT. Co jednak stanie się, jeśli podatnik wystawi fakturę po terminie dla nabywcy? Więcej