Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak prawidłowo ująć w JPK_VAT paragon z NIP nabywcy?

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady wystawiania faktur do paragonów. Jeśli dokument ten jest wystawiony na rzecz przedsiębiorcy, to dla uzyskania do niego faktury musi znaleźć się na nim numer NIP nabywcy. Warto dowiedzieć się przy tym, jak prawidłowo ujmować w JPK_VAT paragon z NIP nabywcy i czy może on w ogóle stanowić pełnoprawną podstawę księgowania?

Paragon jako faktura uproszczona

Nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT do paragonu z NIP nabywcy. Może on być uznany po prostu za fakturę uproszczoną. Jest to zgodne z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Wskazuje on, że w przypadku, gdy wartość paragonu, tj. jego kwota ogółem, nie przekracza 450 zł lub 100 euro w przeliczeniu na złotówki, a przy tym na paragonie znajdują się dane określone w ust. 1 pkt 8,9 i 11-14 wyżej wymienionej ustawy, które pozwalają ponad wszelką wątpliwość określić wartość podatku VAT dla poszczególnych stawek, paragon z NIP nabywcy będzie fakturą uproszczoną. Jako taki może być więc być podstawą do księgowania.

Jak zaksięgować paragon z NIP nabywcy w JPK_VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że paragon z NIP nabywcy, traktowany na mocy obowiązujących przepisów jako faktura uproszczona, powinien zostać wykazany w pliku JPK_VAT jako wyodrębniona pozycja. Nie ma konieczności ujmowania takich paragonów w łącznym raporcie okresowym.

W JPK_VAT paragon z NIP jako faktura uproszczona może być ujmowany, ale konieczne jest ręczne wpisywanie przy tym numeru nabywcy do ewidencji sprzedaży. Tylko dzięki temu przy kontroli skarbowej sprzedawca będzie mógł wykazać, kto stał po drugiej stronie transakcji udokumentowanej paragonem z NIP – fakturą uproszczoną.

Jeśli kasa pozwala na wystawianie paragonów z NIP nabywcy, to trzeba księgować i raportować w JPK_VAT zestawienie zbiorcze z kasy fiskalnej. Jeśli zaś sprzedawca nie ma możliwości wystawienia paragonów z NIP nabywcy ze swojej kasy, musi księgować każdą fakturę odrębnie.

Jak zaksięgować umorzone składki ZUS?

Tarcza antykryzysowa stworzona przez polski rząd na potrzeby wspierania przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dała szansę na skuteczne wnioskowanie przez nich o umorzenie składek ZUS. Jeśli firma uzyskał takie wsparcie, to w jaki sposób należy później zaksięgować umorzone składki ZUS w księdze przychodów i rozchodów czy w księgach rachunkowych? Więcej

Czy wydatki na maseczki i rękawiczki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W czasie pandemii koronawirusa prowadzenie działalności gospodarczej zostało utrudnione, a dla wielu przedsiębiorców stało się to zwyczajnie niemożliwe. Niektórzy musieli zapewnić wszystkim swoim pracownikom maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe czy też płyny dezynfekujące, by podwładni mogli pracować w bezpiecznych warunkach. Czy koszty zakupu takich środków ochronnych można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej? Więcej

Którzy przedsiębiorcy mogą starać się o subwencje w czasie pandemii?

Wprowadzenie lockdown`u w Polsce z powodu pandemii COVID-19 spowodowało, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień musiało zamknąć swoje firmy i straciło źródło dochodów. Rząd wprowadził liczne programy, które mają pomóc polskiej gospodarce i firmom w podniesieniu się po okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Jednym z elementów tzw. Tarczy finansowej PFR wprowadzonej przez rząd są subwencje. Którzy przedsiębiorcy mogą się o nie ubiegać? Więcej

Jakie elementy obowiązkowo musi zawierać ewidencja czasu pracy?

Prawo pracy nakazuje pracodawcom ewidencjonować czas pracy swoich zatrudnionych. Niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, osoba zatrudniająca ich musi stworzyć i na bieżąco prowadzić ewidencję zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dla osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania lub wyboru. Jak wygląda poprawna ewidencja czasu pracy? Więcej

Kto uprawniony jest do tzw. postojowego z powodu pandemii?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że rząd w Polsce podjął decyzję o wprowadzeniu stanu epidemiologicznego i związanych z nim obostrzeń sanitarnych. Oznacza to zamknięcie lub czasowe ograniczenie pracy wielu zakładów, sklepów i punktów usługowych. Przedsiębiorcy utracili często swoje źródła dochodów, ale mogą skorzystać ze świadczenia postojowego wypłacanego w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Sprawdźmy, komu właściwie takie świadczenie będzie przysługiwało. Więcej

O czym pamiętać wystawiając obecnie faktury do paragonów?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT do paragonów przy transakcjach realizowanych z przedsiębiorcami. Zasady te dotyczą nakładania obowiązku na sprzedających i wystawców faktur do umieszczania na paragonach numeru NIP nabywcy, aby możliwe było wystawienie faktury VAT do takiego paragonu fiskalnego. To podstawowa kwestia, o jakiej należy pamiętać przy fakturowaniu od 2020 roku. Więcej

Jakie sankcje grożą wystawcom i nabywcom faktur do paragonów bez NIP?

Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku nowych zasad wystawiania faktur VAT do paragonów, przedsiębiorcy muszą pytać nabywców o to, czy paragon ma zawierać numer NIP kupującego. Jeśli numer ten nie znajdzie się na paragonie, nie będzie możliwości wystawienia dla przedsiębiorcy faktury VAT. Jeśli jednak pomimo braku NIP na paragonie fiskalnym sprzedający wystawi fakturę, naraża się tym samym na nałożenie na niego kary. Więcej