Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Urlopy macierzyńskie na nowych warunkach

Przepisy regulujące sferę urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzica, to jedna z najważniejszych sfer pracowniczych. Od roku 2016 znowelizowany został znaczący obszar, wprowadzający szereg zmian i istotnych regulacji w tym zakresie. Zmiany zostaną wprowadzone w życie ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Więcej

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych

Przepisy regulujące obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych reguluje treść Kodeksu Pracy. Po pierwsze pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnych, odpowiednich posiłków i napojów, wówczas gdy jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Więcej

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

            Ustawa o rachunkowości, w art.3 ust1 pkt 12, jasno określa definicję aktywów: są nimi kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku minionych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zapasy, również wyroby gotowe, które utraciły nieodwracalnie możliwość zbycia, nie spełniają opisanego wymogu, gdyż nie przyniosą w przyszłości wpływu do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych. W ewidencji, tego typu wyroby należy wyksięgować z ewidencji bilansowej i odnieść ich wartość w ciężar kosztów operacyjnych. Więcej