Kategoria: Podatki

Dochody z zagranicy

Kwestia opodatkowania dochodów pochodzących z pracy najemnej, która wykonywana była za granicą uregulowana została w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najogólniej rzecz ujmując, tego rodzaju dochody opodatkowane są w państwie, w którym mieszka podatnik. Istnieje kilka wyjątków dotyczących osób mieszkających w jednym państwie i zarabiających w drugim – czasem podatek trzeba zapłacić i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. Więcej

Rejestracja do vat

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ciąży na nich obowiązek złożenia stosownej deklaracji – zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatek od towarów i usług. Rejestracja jest dosyć istotna, gdyż umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Więcej

Rozliczenie delegacji

Jeżeli, pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową, to musi liczyć się z koniecznością pokrycia diety, czy kosztów noclegu.

Jeżeli, w delegację krajową wysyłany jest pracownik państwowy lub samorządowej jednostki budżetowej, to wysokość oraz warunki zwrotu kosztów ustalane są przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 roku. W przypadku pozostałych pracowników wysokość i warunki zwrotu kosztów określane są w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania (czyli w wewnętrznych przepisach), natomiast jeżeli takich nie ma w przedsiębiorstwie, to obowiązują przepisy umowy o pracę. Ważnym jest, że postanowienia przepisów wewnętrznych, czy też umów o pracę nie mogą ustalać diet za dobę podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości, która jest niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej pracownika sfery budżetowej. Więcej

Prezenty o małej wartości

Definicja „prezentów o małej wartości” została uregulowana przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o towarów i usług, art. 7 ust 4. Prezentami o malej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, których łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, wówczas, gdy podatnik prowadzi ewidencję , która pozwala na ustalenie tożsamości tych osób oraz gdy przekazywane towary nie zostały ujęte w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru, pomijając podatek, a wówczas, gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł. Więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

Zarówno, wewnątrzwspólnotową dostawę, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to przeniesienie prawa do dysponowania towarem jako właściciel, gdzie towar jest transportowany lub wysyłany za pośrednictwem sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz pomiędzy krajami państw członkowskich w wykonaniu czynności opodatkowanych. Ważnym jest, aby kraj wysyłki różnił się od kraju dostawy. Więcej

Odwrotne obciążenie

W październiku 2013 roku miała miejsce nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w związku z którą poszerzono listę produktów objętych, tak zwanym odwrotnym obciążeniem. W praktyce podatnicy mają wiele trudności z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od tych produktów. Główna, obowiązująca zasada w transakcjach sprzedaży objętych odwrotnym obciążeniem jest taka, że to nabywca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT. Więcej