Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Konsekwencje niewystawienia faktury w terminie – co wtedy zrobić?

Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest wystawianie faktur po dokonaniu sprzedaży lub jeśli jest taka potrzeba, przed jej dokonaniem. Takie zasady fakturowania zostały wskazane w art. 106a-108 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o VAT. Co jednak stanie się, jeśli podatnik wystawi fakturę po terminie dla nabywcy? Więcej

Nowa struktura JPK_VAT dla wszystkich podatników

Z dniem 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT muszą posługiwać się taką samą strukturą JPK_VAT. Została ona wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Początkowo termin tego wprowadzenia był o wiele wcześniejszy, ale przesunięto go na mocy tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19. Więcej

Jak dokonać korekty  deklaracji przed i po kontroli podatkowej?

Zanim nastąpi kontrola podatkowa, przedsiębiorca ma prawo skorygować swoją deklarację podatkową w dowolnym momencie. Wystarczy, że złoży nową deklarację w skorygowanej wersji, pozbawionej wcześniejszych błędów. Jednak już w trakcie kontroli korekta nie wywoła skutków prawnych. Dopiero po jej zakończeniu podatnik uzyska prawo do skorygowania błędów wykazanych w toku kontroli. Więcej

Kiedy przedsiębiorca musi przejść na pełną księgowość?

Prowadzenie księgowości to konieczność przy realizacji działalności gospodarczej, bez względu na branżę działalności czy jej skalę. Księgowość ta może być jednak realizowana na różnych zasadach. Jeśli podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie skali podatkowej lub podatku liniowego, wówczas może prowadzić uproszczoną Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub księgi rachunkowe, nazywane pełną księgowością. Kiedy KPiR musi zostać zamieniona na pełną księgowość? Więcej