Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak przeprowadzana powinna być zmiana zakładowych warunków płacowych?

Podstawowym prawem każdego pracownika jest godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Stawka powinna być wskazana już w umowie o pracę, ale w przedsiębiorstwach znajdują się również regulaminu wynagradzania i układy zbiorowe pracy, które regulują kwestie związane z zarobkami zatrudnionych. Jeśli pracodawca chce zmienić zakładowe warunki płacowe, powinien to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem i dochować wymaganych formalności. Więcej

Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg rachunkowych – zmiany w wyniku Polskiego Ładu

Polski Ład jest obszernym projektem wielu różnych zmian w ustawach i rozporządzeniach. Jego wprowadzenie wpłynie również na sferę księgowości w polskich firmach i instytucjach. Jedną z planowanych modyfikacji jest wprowadzenie elektronicznego trybu prowadzenia i zarazem przesyłania ksiąg rachunkowych. Więcej

Ile składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

W 2022 roku wprowadzone mają być poważne zmiany w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Muszą oni liczyć się między innymi ze wzrostem wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS oraz z tym, że najprawdopodobniej w związku z Polskim Ładem, nie będzie można odliczyć jej od podatku. Więcej

Czy i kiedy warto być VAT-owcem?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej niektórzy przedsiębiorcy mogą, a niektórzy wręcz mają obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy VAT, tj. podatku od towarów i usług. Dobrowolna rejestracja do VAT-u może przynieść wiele korzyści, choć tylko w określonych sytuacjach. Sprawdźmy zatem, kiedy warto zostać VAT-owcem, pomimo posiadanej możliwości skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kiedy warto zostać VAT-owcem?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje swoje produkty lub świadczy usługi tylko klientom również będącym firmami, które są VAT-owcami, opłaca się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Wszystko dlatego, że istnieje możliwość rozliczenia się z podatku VAT naliczonego.

To dobry pomysł, gdy przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzonej przez siebie działalności, kupując produkty lub usługi od innych firm, wystawiających na nie faktury z wyszczególnionym podatkiem VAT. Dzięki posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT prowadzący firmę będzie mógł odliczyć sobie cały VAT i go odzyskać przy okazji kolejnej deklaracji.

Jeśli przedsiębiorca przypuszcza i z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, że w swojej działalności będzie mieć wysokie obroty, z czasem nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Wówczas rejestracja do podatku VAT pozwoli mu na odliczanie podatku z faktur kosztowych. Więcej