Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Ujęcie zbiorcze – czy można je zastosować w przypadku paragonów z NIP?

Podstawą prowadzenia księgowości w firmie, zwłaszcza takiej zaliczanej do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Można w niej ujmować dowody księgowe z wykorzystaniem zbiorczego zapisu. Znajduje on odzwierciedlenie w JPK_V7. Czy ujęcie zbiorcze może być zastosowane w odniesieniu do paragonów z NIP? Więcej

Koszty remontu mieszkania przedsiębiorcy – czy można je wliczyć do kosztów podatkowych?

Z czasem każde mieszkanie wymaga dokonania pewnych remontów – odnowienia ścian, naprawy podłóg, czy zmiany płytek ułożonych w łazience czy w kuchni. Czy takie wydatki można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli mieszkanie jest wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Więcej

Typowe błędy przy sporządzaniu bilansu – jak ich uniknąć?

Obowiązkiem księgowym w wielu przedsiębiorstwach, fundacjach i organizacjach na koniec roku podatkowego jest przygotowanie bilansu. Współczesne programy komputerowe do księgowania z pewnością ułatwiają nam to zadanie. Jednak istnieją pewne błędy, których popełnienie sprawi, że bilans będzie nieprawidłowy. Jakie one są i jak ich uniknąć?

Więcej

Jak przeprowadzana powinna być zmiana zakładowych warunków płacowych?

Podstawowym prawem każdego pracownika jest godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Stawka powinna być wskazana już w umowie o pracę, ale w przedsiębiorstwach znajdują się również regulaminu wynagradzania i układy zbiorowe pracy, które regulują kwestie związane z zarobkami zatrudnionych. Jeśli pracodawca chce zmienić zakładowe warunki płacowe, powinien to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem i dochować wymaganych formalności. Więcej

Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg rachunkowych – zmiany w wyniku Polskiego Ładu

Polski Ład jest obszernym projektem wielu różnych zmian w ustawach i rozporządzeniach. Jego wprowadzenie wpłynie również na sferę księgowości w polskich firmach i instytucjach. Jedną z planowanych modyfikacji jest wprowadzenie elektronicznego trybu prowadzenia i zarazem przesyłania ksiąg rachunkowych. Więcej