Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Kto odpowiada za sprawozdanie finansowe?

Na koniec każdego roku obrotowego wiele firm objętych jest ustawowym obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. To dokument odzwierciedlający kondycję finansową danej firmy. Dzień, na który przygotowuje się sprawozdanie finansowe nazywany jest dniem bilansowym. Kto odpowiada za rzetelność i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy w sprawozdaniu finansowym? Więcej

Jakie sankcje za nieprawidłowe rozliczanie VAT w 2022 roku?

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do regularnego rozliczania się z podatku od towarów i usług z fiskusem. Obejmuje to między innymi wysyłanie JPK_V7, w którym znajdzie się rozliczenie podatkowe. Jednak zdarza się, że w dokumentach tych znajdą się błędy i dojdzie do sytuacji nieprawidłowego rozliczenia VAT. Jakie sankcje nakładane są wówczas na podatnika VAT? Więcej

Jak prawidłowo rozliczać faktury korygujące?

Błędy popełnione przy wystawianiu faktury VAT muszą być poprawione. Sposobem na to jest wystawienie faktury korygującej. Jeśli pojawi się ona w księgowości firmowej, musi być prawidłowo rozliczona, a wiele kwestii okazuje się przy tym mocno problematycznych. Na gruncie podatku VAT znaczenie ma to, czy mamy do czynienia z fakturą korygującą in plus czy in minus. Więcej

Obowiązkowe deklaracje ZUS DRA co miesiąc dla przedsiębiorców

Do końca 2021 roku wielu przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie musiało co miesiąc składać do ZUS żadnych deklaracji, jeśli spełniali odpowiednie warunki. Korzystali ze zwolnienia, które jednak przesyłało obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku. Obecnie ze składania rozliczeń do ZUS zwolnionych jest niewielu ubezpieczonych. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo musi co miesiąc składać do ZUS obowiązkowo deklarację ZUS DRA. Więcej

Ujęcie zbiorcze – czy można je zastosować w przypadku paragonów z NIP?

Podstawą prowadzenia księgowości w firmie, zwłaszcza takiej zaliczanej do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Można w niej ujmować dowody księgowe z wykorzystaniem zbiorczego zapisu. Znajduje on odzwierciedlenie w JPK_V7. Czy ujęcie zbiorcze może być zastosowane w odniesieniu do paragonów z NIP? Więcej

Koszty remontu mieszkania przedsiębiorcy – czy można je wliczyć do kosztów podatkowych?

Z czasem każde mieszkanie wymaga dokonania pewnych remontów – odnowienia ścian, naprawy podłóg, czy zmiany płytek ułożonych w łazience czy w kuchni. Czy takie wydatki można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli mieszkanie jest wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Więcej